Yummy Yummy

 07 5547 7383

Mon – Sun   11am – 9pm

Jimboomba Country Tavern

 07 5546 0100

Mon – Sun  10am – 2am
Liquor Licence
Mon – Sun  10am – 4am Venue

Sushi Aji

 07 5548 6586

Mon – Sat   10.30am – 8.30pm
Sun – Closed

The Cheesecake Shop

 

Mon – Sat  9am – 8pm
Sun  10am – 7pm

Subway

 07 5546 9344

Mon – Sun   7am – 9pm

Perk’s Cafe

07 5547 7478

Mon – Fri  8am – 5pm
Sat  8am – 3.30pm
Sun  7.30am – 2.30pm

Woolworths

07 5646 2100

Mon – Sat  7am – 9pm
Sun  9am – 6pm

Woolworths Petrol

07 5546 9165

Mon – Fri  5am – 8.30pm
Sat  6am – 8pm
Sun  7am – 7pm

Dan Murphy's

1300 723 388


Mon – Wed  10am – 8pm
Thu -Sat  10am – 9pm
Sun   10am – 7pm

BWS

07 5547 8444

Mon – Sat  9am – 9pm
Sun  9am – 6pm

Just Crazy Bargains

07 5548 7820

Mon, Tue, Wed & Fri 9am – 5.30pm
Thu 9am – 6pm
Sat 9am – 4.30pm
Sun 9am – 4pm

Jimboomba Bakery

 07 5548 6293

Mon – Fri  6am – 6pm
Sat  6am – 5pm
Sun  6am – 3pm

Jimboomba Butchery

 07 5548 7992

Mon – Wed  7.30am – 5.30pm
Thu – Fri  7.30am – 6pm
Sat 7.30am – 5pm
Sun -Closed

Cignall Jimboomba

07 5548 7332

Mon – Wed  8am – 6pm
Thu  8am – 7pm
Fri  8am – 6pm
Sat  8am – 5pm
Sun  9am – 2pm

Toobi's Barber

 07 5547 7720

Mon – Wed  9am – 5.30pm
Thu  9am – 6.30pm
Fri  9am – 5.30pm
Sat  9am – 5pm
Sun  10am – 4pm

Jimboomba Sleep Clinic

07 5540 3636

Mon – Fri  9am – 5pm
Sat – Sun  Closed

Jimboomba Day & Night Chempro Chemist

07 5546 9555

Mon – Fri  8am – 7pm
Sat  8am – 5pm
Sun  8.30am – 4pm

Dr. Massage Jimboomba

0403 216 768

Mon – Fri  9am – 5.30pm
Sat  9am – 5pm
Sun  10am – 4.30pm

Jimboomba Pharmacy Medical Centre

07 5540 3374

Mon – Fri  8am – 7pm
Sat – Sun  8am – 5pm

Smart Cuts Hair Salon

07 5540 3529

Mon – Fri  8.30am – 4.30pm
Sat  8.30am – 2.30pm
Sun – Closed

Vanity Nail Bar

0426 474 889

Mon – Sat  9am – 5.30pm
Sun – 10am – 4pm

Bank of Qld

07 5646 2400

Mon – Thu  9.30am – 4pm
Fri  9.30am – 5pm
Sat – Sun  Closed

Qld Country Bank

07 5546 9916

Mon – Thu  9am – 4.30pm
Fri  9am – 5pm
Sat  – Closed
Sun  – Closed

Post Office

07 5546 0201

Mon – Fri  9am – 5pm
Sat  8.30am – 11.30am
Sun – Closed

Telstra

1800 343 937

Mon – Fri  9am – 5.30pm
Sat  9am – 4pm
Sun  Closed

Workways Australia

1800 631 196

Mon – Fri  9am – 5pm
Sat – Closed
Sun – Closed

Commonwealth Bank ATM